जिल्ला योजना


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
जिल्ला विकास योजना आ.ब . २०७३/२०७४ जिल्ला योजना 2072/12/20 सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास योजना आ .व २०७३ /२०७४
जिल्ला विकास योजना आ .ब .२०७२ /०७३ जिल्ला योजना 2072/04/04 सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
२३ औ जिल्ला विकास योजना
जिल्ला विकास योजना २०७१/०७२ जिल्ला योजना २०७२-०६-२१ सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.ब २०७१/०७२ का लागि स्वीकृत जिल्ला विकास योजना
Skip to toolbar