सूचना तथा समाचार२४औ जिल्ला परिषद्को एकीकृत योजना तर्जुमा गोष्ठी

यही मिति २०७२/११/२३ गते विहान ११ बजे देखि नवलपरासी जिल्लाको २४ औ जिल्ला परिषद् को लागि एकीकृत योजना तर्जुमा गोष्ठी...
थप पढ्नुहोस ...योजना सम्झौता सम्बन्धमा

जिल्ला विकास समिति नवलपरासीको २३ औ जिल्ला परिषदबाट आ ब २०७२/७३ का लागि स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनको लागि सम्झौता...
थप पढ्नुहोस ...जिल्ला दर रेट आ. ब २०७२/०७३

जिल्ला दर रेट २०७२_०७३
योजना प्राथमिकीकरणका आधार

योजना प्रथामिकीकरणका आधारहरुन्युनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापनको नतिजा २०७० /०७१

न्यनतमशर्त तथा कार्यसम्पादन नतिजा २०७०/०७१जिल्ला पार्श्वचित्र नवलपरासी २०७२

नवलपरासी जिल्ला पार्श्व चित्र २०७२
Skip to toolbar