कर्मचारीहरुनाम पद टेलिफोन स्थायी ठेगाना विस्तृत हेर्न
श्री ज्ञानु प्रसाद पनेरु जिल्ला समन्वय अधिकारी ९८५७६५००२० स्याङजा विस्तृत हेर्नुहोस
श्री पबित्रा ज्ञवाली लेखापाल 9857057227 गुल्मी विस्तृत हेर्नुहोस
श्री महेन्द्र प्रसाद भर खरिदार ९८४७०१७१२० सुनवल-१२, नवलपरासी विस्तृत हेर्नुहोस
श्री सुरज यादव स्वकीय सचिव ९८५७०४५६७७ रामग्राम-०१, नवलपरासी विस्तृत हेर्नुहोस
श्री सन्देश न्यौपाने सब-ईन्जिनियर ९८५७०४४७४५ रामग्राम-०१, नवलपरासी विस्तृत हेर्नुहोस
श्री ज्ञानु प्रसाद पनेरु जिल्ला समन्वय अधिकारी ९८५७६५००२० स्याङजा विस्तृत हेर्नुहोस

Skip to toolbar