श्री ज्ञानु प्रसाद पनेरु

पद : जिल्ला समन्वय अधिकारी

शाखा : कार्यालय प्रमुख

टेलिफोन : ९८५७६५००२०

इमेल : dccnawalparasi2073@gmail.com

स्थायी ठेगाना : स्याङजा

कार्यकाल :


जिल्ला समन्वय अधिकारी

Skip to toolbar